एसएलसी फेल शिक्षकलाई तलब !

काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले २०७७ साउन ४ गते मन्त्रीस्तरबाट स्वीकृति प्राप्त गरी स्थानीय र प्रदेश तहमा ससर्त अनुसार एवं शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम सम्बन्धित कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७७/ ७८ मा एसएलसी दुई तथा दुईभन्दा बढी विषयाम फेल भएका शिक्षकको हकमा समेत तलब व्यवस्था गरेको छ।

पुस्तिकामा समुदायिक विद्यालयमा कार्यरत प्राथमिकता तहको शिक्षकको हकमा एसएलसीमा दुई विषयमा अनुर्तीण भएका शिक्षकको तलब तोक्दा सुरुको तलब स्केल २२ हजार १० रुपैयाँ तोकिएको छ ।

ग्रेड संख्या ६ र ग्रेड दर ७ सय ३४ रुपैयाँ गरी २०७७/ ७८ मा कुल २६ हजार ४ सय १४ रुपौयाँ तलब उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी प्राथमिक तहमा एसएलसीमा दुईभन्दा बढी विषयमा फेल भएकाहरु पनि शिक्षक भएका छन् । उनीहरुको हकमा गत वर्ष कार्यक्रम पुस्तिकाले सुरुको तलब स्केल २० हजार ६ सय ८० रुपैयाँ तोकेको छ।

नागरिक